Mae stiwardiaid yn chwarae rhan allweddol yn y cyfnod cyn ac yn ystod wythnos yr Eisteddfod yr Urdd.

 

Ydych chi eisiau rhoi help llaw i sicrhau mai Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 fydd yr eisteddfod orau erioed? Ydych chi yn ffansio eich hun mewn gwasgod felen llachar?

Wel, gallwch gyflawni’r ddau beth fel stiward Eisteddfodol! Wrth i uchafbwynt blynyddoedd o waith caled yn y sir nesáu, mae Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 yn apelio am help llaw yn ystod yr wythnos.

“Y gwir ydi bod angen byddin o stiwardiaid ar gyfer yr wythnos gyfan i sicrhau bod yr ŵyl yn rhedeg yn esmwyth a didrafferth, “ meddai Dyfan Phillips. “Bydd angen stiwardiaid trwy’r wythnos, o dydd Sul 25 Mai hyd at ddydd Sadwrn y 30 o Fai. Os gallwch gynnig help llaw am awr yn unig  neu am wythnos gyfan, fe fyddai’r Eisteddfod wrth eu boddau yn clywed gennych chi ac mi fyddai’r Pwyllgor gwaith yn gwir werthfawrogi unrhyw help wrth i ni edrych ymlaen a dod at drefniadau terfynol yr ŵyl fawr ym mis Mai.”

Cysylltwch â Ruth yn Swyddfa Eisteddfod yr Urdd ar 01678 541012 neu ruth@urdd.org


 18:00 - 22:30
 07:00 - 11:00
 10:30 - 14:30
 14:00 - 18:00
 18:00 - 22:30
 07:00 - 11:00
 10:30 - 14:30
 14:00 - 18:00
 18:00 - 22:30
 07:00 - 11:00
 10:30 - 14:30
 14:00 - 18:00
 18:00 - 22:30
 07:00 - 11:00
 10:30 - 14:30
 14:00 - 18:00
 18:00 - 22:30
 07:00 - 11:00
 10:30 - 14:30
 14:00 - 18:00
 18:00 - 22:30
 07:00 - 11:00
 10:30 - 14:30
 14:00 - 18:00
 18:00 - 22:30
 
Invalid entry