Mwynhau creu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol? Eisiau profiad cyflwyno? Neu gyfle i gyhoeddi blog?

Yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd 2020 yn Ninbych mae cyfleoedd i ennill profiad fel cyflwynydd a chynhyrchydd cynnwys cyfryngau cymdeithasol gydag Eisteddfod yr Urdd, a chyfle fel gohebydd cyfryngau gyda chylchgrawn The Voice mewn partneriaeth gyda Trinity College London.

Cyflwynwyr a chynhyrchwyr cynnwys cyfryngau cymdeithasol

Rydyn ni’n chwilio am ddau unigolyn i fod yn wynebau ein cyfryngau cymdeithasol yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2020 yn Ninbych.

Bydd angen i chi fod:

 • Rhwng 18-25 oed ar wythnos yr Eisteddfod (24 - 30 Mai 2020)
 • Ar gael rhwng Mai 24 - 30  i fod ar y Maes bob dydd
 • Ar gael i gymryd rhan mewn sesiynau briffio yn Ninbych a bod ar gael ar gyfer prynhawn o hyfforddiant yn nes at yr amser (dyddiad i’w gadarnhau)
 • Â phrofiad neu diddordeb mewn datblygu sgiliau cyflwyno a bod yn gyfforddus o flaen camra a meicroffon
 • Â’r gallu i baratoi sgriptiau a chyfweliadau a bod yn hyderus i sgwrsio a chyfweld pobl o gwmpas y Maes
 • Yn hyderus yn defnyddio Instagram a TikTok
 • Wedi'ch lleoli ger Dinbych gyda ffordd i deithio'n ddiogel i'r digwyddiad ac yn ôl bob dydd rydych chi ar y safle

Byddwch yn derbyn:

 • Hyfforddiant cyflwyno a chyfweld gan gyflwynydd profiadol
 • Hyfforddiant creu cynnwys gan ddefnyddio offer proffesiynol
 • Tâl am bob dydd ar y Maes
 • Bwyd ar gyfer bob dydd ar y Maes
 • Tocyn mynediad i'r Maes bob dydd
 • Profiad o fod yn rhan o dîm cyfathrebu’r ŵyl
 • Cyfle i ddatblygu sgiliau mewn cyflwyno, cyfweld a chreu cynnwys

I wneud cais, anfonwch ebost aton ni ar instagram@urdd.org erbyn dydd Sul, Mawrth 15 yn cynnwys y canlynol:

 1. Eich enw a'ch oedran
 2. Fideo hyd at 60 eiliad yn cyflwyno eich hun a pham eich bod yn awyddus i gael y cyfle hwn

Ni fydd eich manylion yn cael eu defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben tu hwnt i'ch cais am y cyfle hwn.

Gohebydd cyfryngau gyda chylchgrawn Voice 

Mae Voice yn gylchgrawn ar gyfer pobl ifanc greadigol â diddordeb yn y celfyddydau, diwylliant, gwleidyddiaeth a thechnoleg. Maent yn gweithio gyda Choleg y Drindod Llundain i gefnogi dau berson ifanc i roi sylw i ŵyl Eisteddfod yr Urdd yn 2020. Gyda chefnogaeth gohebydd digwyddiadau profiadol o'u tîm, byddwch yn creu fideos byr, blogiau ac adolygiadau am y digwyddiad a'r bobl sy'n cymryd rhan. Cyhoeddir y cynnwys y byddwch yn eu creu ar wefannau Voice, Trinity College London, sianeli cyfryngau cymdeithasol a blogiau.

Gallwch weld yr ystod o gynnwys gan Voice yma: https://www.voicemag.uk

Bydd angen i chi fod:

 • Yn 16-25 oed ar adeg yr ŵyl
 • Ar gael am yr wythnos 25-30 Mai ac ar y safle am o leiaf 2 ddiwrnod
 • Â diddordeb mawr yn y celfyddydau gan gynnwys cerddoriaeth, barddoniaeth neu ddawns
 • Yn barod i gynhyrchu cynnwys o ansawdd da o dan arweiniad ein tîm
 • Yn gallu cynhyrchu cynnwys yn Gymraeg ac yn Saesneg
 • Yn gallu cymryd rhan mewn sesiynau briffio a galw galwadau gyda'r tîm ymlaen llaw
 • Yn barod i greu adolygiad neu ddarn o gynnwys ar Voice ym mis Ebrill fel y gallwn gynnig adborth a hyfforddiant pellach
 • Wedi'ch lleoli ger Dinbych gyda ffordd i deithio'n ddiogel yn ôl / ymlaen i'r digwyddiad bob dydd rydych chi ar y safle

Fe fyddwch chi'n derbyn:

 • Yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i greu cynnwys deniadol a diddorol
 • Cefnogaeth i adlewyrchu'r digwyddiad yn ddiogel
 • Sgiliau newydd wrth adolygu a chyfweld
 • Llwyfan i rannu eich barn am yr ŵyl a straeon y bobl sy'n cymryd rhan
 • Tâl am eich holl deithio a threuliau - yn ogystal ag anrheg arian parod fel diolch am eich amser yn creu cynnwys
 • Cefnogaeth ar y safle gan dîm Voice am 2 ddiwrnod o'r ŵyl
 • Dewisol - cyfle i barhau i weithio gyda Voice wedi'r Eisteddfod i adlewyrchu mwy o gyfleoedd celfyddydol a diwylliannol

I wneud cais, anfonwch ebost aton ni ar instagram@urdd.org erbyn dydd Sul, Mawrth 15 yn cynnwys y canlynol:

 1. Eich enw a'ch oedran
 2. Fideo hyd at 60 eiliad neu ddarn ysgrifenedig hyd at 150 gair yn cyflwyno eich hun a pham eich bod yn awyddus i gael y cyfle hwn.

Nodyn gan Voice; Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Eisteddfod yr Urdd a fydd yn trosglwyddo'ch cais i ni yng nghylchgrawn Voice sy'n cael ei redeg gan yr elusen Upstart Projects gyda chefnogaeth gan Goleg y Drindod Llundain. Dim ond ar gyfer eich cais a chymryd rhan yn y prosiect hwn y bydd eich manylion yn cael eu defnyddio.