MAES CARAFAN A GWERSYLLA'R EISTEDDFOD
Cliciwch isod
er mwyn archebu a sicrhau eich lle.

CARAFANAU
9 noson yn cynnwys trydan £250.00
5 noson yn cynnwys trydan £175.00
4 noson yn cynnwys trydan £160.00
3 noson yn cynnwys trydan £138.00
PEBYLL
9 noson dim trydan £90.00
5 noson yn cynnwys trydan £60.00
4 noson yn cynnwys trydan £52.00
3 noson yn cynnwys trydan £45.00

Cofrestrwch yma!
Ymwelwch a Gwefan 'Visit Denbigh'

Dyma rai opsiynnau sydd o fewn cyrraedd i Ddinbych:

Bythynnod a Thai Hunan Arlwyo

 

Ty yn Ninbych

Ty ar gael i’w rhentu am wythnos Eisteddfod yr Urdd. Byddai’r ty cyfan ar gael am yr holl gyfnod. Mae’n dy tri llofft (dau lofft dwbwl ac un sengl), ystafell fyw, cegin ac ystafell fwyta. cysylltwch a tomoslloyd@urdd.org am wybodaeth

 

Tyddyn Chambers - G&B / B&B

Pwllglas, Ruthin LL15 2LS
Double, Twin & Family rooms

www.tyddynchambers.co.uk

For best prices, book direct as prices start from £75 per room per night

Please contact enquiries at ella.williams@btconnect.com
01824 750683/07745 589946

 

Ty Capel
Ty Capel, Cefn Brith, Cerrigydrudion, Corwen. LL21 0RU (20munud ffwrdd)

Cysgu 4
Manylion Cyswllt:  Lowri  07746640597 neu lwj1@hotmail.co.uk

 

Bracdy ger Pentrefelin, Llandyrnog, LL16 4LS

3 miles from the Maes. Contact details are on each website. Please let me know if you need any more information

We have available;

Bracdy Cottage. A Visit Wales 4 star graded 1 bed self-catering cottage set in the foothills of the Clwydian Range AONB.

https://www.northwalesholidaycottages.co.uk/cottages/bracdy-nw/ 

Bracdy Camping and Caravanning Club Certificated Site (CS). This is situated on the same premises.

This is a small family run members only site with basic facilities set in a beautiful location.

https://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/denbighshire/denbigh/bracdy/

 

Beech Cottage

Llanrhaeadr, ger Dinbych

Lle i gysgu 4

Manylion Cyswllt: 0345 268 0816

 

Bryn Rodyn

Graigfechan, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 4

Manylion Cyswllt: 01228 406751

 

Castle Street Cottage

Castle street, Ruthin, LL15 1DP

Manylion Cyswllt: 07707 255 209

Lle i 4 gysgu

 

Cedar Tree Cottage

Clocaenog, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 2

Manylion Cyswllt: 01824 750740

catherine@oldrectoryclocaenog.co.uk

 

 

Llanrhydd, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Manylion cyswllt: 01228 406751

Lle i gysgu 2

 

Education Away

Plas Nantglyn, Nantglyn, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5PW

Manylion cyswllt: 01745 550326 /  07979102346 

post@educationaway.co.uk

Addas ar gyfer grwpiau mawr gyda lle i gysgu 50 o blant/oedolion(gwlau bync) a ystafelloedd arwahan i oedolion /gyrrwyr bysiau

Digon o le i barcio bysiau hefyd!

 

Felin Isa

Llannefydd, Dinbych, Conwy, LL16 5HD

Cynnig arbennig o £70 y noson.

Ymholwch ac archebwch eich lle trwy ebostio flossieandtwts@outlook.com 

Defnyddiwch y côd URDD2020 wrth wneud ymholiad. 

 

 

Gelli'r Bugail

Llandyrnog, Denbigh, Denbighshire

Gelli'r Bugail, Llandyrnog - Info Sheet.pdf

Manylion Cyswllt:  janefehmarn@btinternet.com

Lle i gysgu 6

 

Y Gilfach

Pen y groes, Llandyrnog, Sir Ddinbych LL164HH

Manylion cyswllt: Tudur Elwy Morris -  morris1t@gllm.ac.uk

Tý dwy ystafell wely. Lleoliad delfrydol sydd yn agos iawn at y maes.  

 

Glan Clwyd Isa

Bodfari, ger Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4BT

The Coach House  - Cysgu 4

Cae Caled - Cysgu 2

Llyn Clwyd  -Cysgu 6

Glan Clwyd Isa Gwely a Brecwast - un ystafell ddwbl ac un ystafell twin

Manylion Cyswllt:  01745 710 557

glanclwydisa@gmail.com

 

Pentre Hobyn

Pentrehobyn Hall, Sir y Fflint, CH7 4HE

Jacobean Hall  - Cysgu 14

Coach House - Cysgu 8

Manylion Cyswllt:   01352 752443

stay@pentrehobyn.co.uk

 

The Old Mill Bythynnod Gwyliau ****

The Hayloft yn cysgu 2

Millers Cottage yn cysgu 2 (caniateir cwn)

The Long Barn yn cysgu 4  (caniateir cwn)

Ffordd Dinbych, Melin Y Wern, Nannerch, ger yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 5RH

Manylion Cyswllt:   07495 063 066 / 01352 742 175

info@old-mill.co.uk

 

Ty Newydd y Llwyn

Llai na chwe milltir o'r Maes neu 30 munud ar gefn beic. Bwthyn carreg traddodiadol wedi ei adnewyddu'n ddiweddar a'i foderneiddio, sy'n cysgu 4 person. Gardd hudolus gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Clwyd.

Cysylltwch yn uniongyrchol neu trwy'r wefan: 01745 710615 / 0779 634 0648

 

Stiwdio yn Licswm

Mold / Denbigh Road, Licswm

Manylion Cyswllt:

Paula White -  07503 608944 

sux80@uwclub.net

Lle i gysgu 4/6

 

Tree Tops Bythynnod Hunan Arlwyo

Llanfynydd, LL11 5HR

Manylion Cyswllt: Joy Price - treetopuk@aol.com neu 01352770648

Llai an 25 munud o Faes yr Eisteddfod!

4 llety gyda lle i rhwng 6 a 10 o bobl i aros.

Tyddyn Isaf

The Granary, Tyddyn Isaf, Rhewl, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1UH

Manylion Cyswllt:

01824 70 3367 / 077862 42431

Lle i gysgu 2

 

Tyn y Celyn Canol

Clocaenog, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 6

 

Oak House

Llanrhaeadr, ger Denbigh, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 4

 

Ysgubor

Pwllglas, ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Lle i gysgu 5

 

Y Beudy ****

Pwllglas, ger Ruthin,Sir Ddinbych

Lle i gysgu 14

 

Gwely a Brecwast

Castle House

Plas Castell, Bull Lane, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3SN

Manylion cyswllt:

Stay@CastleHouseBandB.co.uk

01745 816 860

 

Nant Bach Cottage

Llansannan, dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5NE

Manylion cyswllt

07796 893 300

Lle i gysgu 5 neu 6

 

Pentre Mawr - Gwely a Brecwast

Llandyrnog, ger Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4LA

Manylion cyswllt:

01824 790 732

 

Ruthin Cottage

Ruthin Cottage, Stryd y Castell, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1DP

Manylion cyswllt:  07707 255 209 

Lle i gysgu 4 mewn dwy ystafell wely

 

Segrwyd Mill

Nantglyn, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5PE

Manylion Cyswllt:

01745 852 114

segrwydmill@hotmail.co.uk

Lle i gysgu 4

 

Tal-y-Bryn

Llanefydd, ger Dinbych, LL16 5DR

Manylion cyswllt:

01745 540 208

4 ystafell wely

 

Gwersylla

Caer Mynydd Caravan Park

Saron, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4TL

Manylion cyswllt:

01745 550 302

caer-mynydd-park@hotmail.co.uk

 

Carrog Station Campsite

Carrog, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9BD

Manylion cyswllt:

01490 430237

enquiries@stationcampsite.com

 

Hendwr Caravan Park

Tyddyn Hendwr, Llandrillo, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0SN

Manylion Cyswllt:

01490 440 210

info@hendwrcaravanpark.co.uk

 

Greenacres Animal Park

Cottage Lane, Deeside, Flintshire, CH5 2AS

Manylion Cyswllt:  01244 531147 

info@greenacresanimalpark.co.uk

 

Maes Carafanau Llanbenwch

Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 2SH.

20 safle i garafan gyda trydan / 10 lle i dent gyda trydan 

Manylion Cyswllt: 07598344857

www.llanbenwch.co.uk

 

Lyons Woodlands Hall Caravan Park

Llanfwrog, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2AN

Manylion Cyswllt:

01824 705 107

contact@woodlandshallhotel.co.uk

 

Parc Farm Holiday Park

Ffordd Graianrhyd, Llanarmon-yn-Ial, ger Yr Wyddgrug, Sir Ddinbych, CH7 4QW

Manylion Cyswllt:

01824 780 666

 

Penisar Mynydd Caravan Park

Caerwys Park, Rhuallt, Dinbych, Sir Ddinbych, LL17 0TY

Manylion Cyswllt:

01745 582 227

 

Rhuallt Country Park

Holywell Road, Rhuallt, Denbighshire, LL17 0AW

Manylion Cyswllt:

01745 530 099

info@rhualltcountrypark.co.uk

 

Station House Caravan Park

Bodfari, Ger Dinbych, Sir Ddinbych, Ll16 4DA

Manylion Cyswllt:

01745 710 372

 

Tyn yr Eithin Caravan & Camping

Mold Road, Dinbych, LL16 4BH

Manylion cyswllt:

01745 813 211

 

Tyddyn Isa'

Sgubor hunan arlwyo ym mhentref Groes ger Dinbych, llai na 10 munud o faes yr eisteddfod.

Lle i gysgu 4 - dwy lofft ddwbl

Cysylltu'n uniongyrchol â'r perchnogion am fanylion pellach:

Meinir Jones

elenmeinir@hotmail.com

07729 848550

 

The Longbarn

The Longbarn at Caerfallen. Located Llandyrnog side of Ruthin ;

sleeps 6 with 3 bathrooms.

Check availability and book at www.caerfallen.com 

 

Tan y Garth

Detached farmhouse near Denbigh  From the hot tub and games room, to the bar and play area, 

Please visit our facebook page and our agent which are the "Best of Wales" 

 

Whitehouse Hotel and Rooms

Manylion Cyswllt: enquiries@whitehouserhuallt.co.uk neu 01745 530 000.

Mae ystafelloedd dwbl, twin a llety ar gael i'w llogi.

Am y pris gorau, cysylltwch yn uniongyrchol. Mae prisiau yn dechrau ar £70 am ystafell, bob noson.