Wyddost ti bod modd defnyddio testunau Eisteddfod yr Urdd mewn arholiadau canu gyda Trinity College London?

 

Sefydlwyd y berthynas yma rhwng Eisteddfod yr Urdd a Trinity College London yn 2018. Golyga hyn, os wyt ti wedi dysgu darn gosod ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, yna gelli di ei ddefnyddio yn lle un o'r darnau sydd wedi eu rhestru yn nhestunau Trinity. Bydd posibl iti ymgeisio am y radd ganlynol:

 

Blwyddyn 1-2: Mynd ar Wyliau - Gradd Gychwynnol
Blwyddyn 3-4: Rhyfeddodau - Gradd 2
Blwyddyn 5-6: Fy Llong Fach Arian I - Gradd 3
Blwyddyn 7-9 Merched: Cân yr Afon Sisilaidd - Gradd 3
Blwyddyn 7-9 Bechgyn: Tylluanod - Gradd 3
Blwyddyn 10-19 oed: Cilfan y Coed - Gradd 6
Blwyddyn 10-19 oed: Mystyn - Gradd 7

Am ragor o fanylion, cer i wefan Trinity College London

Beth mae Rhestr Testunau Trinity College London yn cynnig i gantorion?

Mae Trinity yn cynnig repetoire amrywiol sy'n galluogi'r cantorion i berfformio darnau mewn amrywiaeth o steiliau a ieithoedd gwahanol. Mae'n gadael iddynt arbennigo, ond hefyd yn cynnig hyblygwydd i sicrhau eu bod yn datblygu i fod yn berfformwyr amlbwrpas.

Beth mae'r arholiadau canu yn ei olygu?

Mae dewis o bedwar prawf canu amrywiol gydag opsiynau perfformio gwahanol ar gael i fyfyrwyr, sy'n cynnwys defnyddio traciau cefndirol hyd at Gradd 3. Heb unrhyw ofyniad i berfformio o'r gof, mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i gantorion ddangos eu cryfderau personol.

Bydd rhaid i'r cantorion gwblhau ymarferion canu?

Bydd gofyn i gantorion wneud ymarferion technegol sydd wedi eu cynllunio'r arbennig er mwyn datblygu technegau lleisiol. Bydd bob disgybl yn derbyn pecyn sy'n cynnwys llyfrau canu wedi'i graddio, gyda nodiadau dysgu, cyfieithiadau, recordiadau o gyfeiliant y piano a chanllawiau enganu ar ffurf disg sain.

Mae'r deunydd cefnogol yma yn cynnig repetoire cyfforus i gantorion ar bob lefel.

Pa fath o adnoddau sydd ar gael i gefnogi'r cantorion ifanc?

Mae cyfres o adnoddau ar gael gan gynnwys llyfr canu ar gyfer bob gradd, nodiadau dysgu, cyfieithiadau a recordiadau er mwyn cefnogi'r cantorion bob cam o'r ffordd.