Mae modd dewis o blith bron i 500 o gystadlaethau i blant a phobl ifanc yn Eisteddfod yr Urdd, o ganu a dawnsio i goginio, celf, ffasiwn a harddwch, yn ogystal ag ystod eang o gystadlaethau i ddysgwyr Cymraeg.

Porwch trwy'r adranau gwahanol, cyn penderfyny beth sydd o ddiddordeb ichi.

Os nad yw'ch cwestiwn chi wedi'i ateb yma, mae croeso i chi gysylltu â ni, drwy e-bostio eisteddfod@urdd.org

 

Cystadlaethau Llwyfan a Maes

Cwestiynau Cyffredin

Dysgu mwy
 

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Cwestiynau Cyffredin

Dysgu mwy
 

Gwaith Cartref

Cwestiynau Cyffredin

Dysgu mwy