Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, sy’n un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop, yn dod i Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor mis Mai 2022.

Mae digonedd o ddewis felly dewch i ymuno yn yr hwyl.

A fydd cynulleidfa yn Eisteddfod yr Urdd eleni?

Ni fydd cynulleidfa yn cael gwylio’r cystadlu mewn Eisteddfod Cylch a Rhanbarth.

Pwy sydd yn cael gwylio rhagbrawf?

Gall un rhiant/person mewn gofal wylio’r cystadlaethau unigol yn unig. Mewn cystadleuaeth hunan-ddewisiad (e.e. Unawd Offerynnol) caniateir mynediad i’r cyfeilydd hefyd.

Sut ydw i'n gwybod pryd mae fy rhagbrawf?

Does dim rhagbrofion yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, mae pawb sydd wedi cyrraedd y Genedlaethol yn perfformio ar lwyfannau'r pafiliynau

Ble a phryd fydd fy Eisteddfod Gylch a Rhanbarth?

 

Yn sgil canllawiau Covid, bydd trefn yr Eisteddfodau yn wahanol i’r arfer eleni. 

Bydd yr holl wybodaeth am dy Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth ar wefanEisteddfod yr Urdd neu cysyllta gyda dy Swyddog Cymunedol lleol 

Sut byddai’n gwybod pryd i gyrraedd yr Eisteddfod Gylch/Rhanbarth?

Bydd staff yn creu amserlen benodol ar gyfer pob cystadleuaeth ac yn anfon y dyddiad, amser a lleoliad atat ti ar e-bost o flaen llaw.

Ble gallaf ddod o hyd i ganlyniadau’r Eisteddfod Gylch/Rhanbarth?

Bydd holl ganlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth yn cael eu cyhoeddi ar gyfryngau cymdeithasol lleol yr Urdd 

Oes gen i fel rhiant/person mewn gofal hawl recordio fy mhlentyn yn perfformio yr Eisteddfod?

Oes. Mae croeso i ti recordio dy blentyn yn perfformio. Gall yr ysgol/adran recordio eitemau a chystadlaethau torfol hefyd os y dymunir.

Beth os ydw i’n cystadlu mewn sawl cystadleuaeth unigol?

Bydd swyddogion yr Eisteddfod yn ystyried holl anghenion cystadleuwyr wrth drefnu’r amserlen gystadlu.

A fydd cyfleusterau newid ar gael yn yr Eisteddfod Gylch a Rhanbarth?

Yn anffodus, ni fydd yna gyfleusterau newid ar gael, gofynnwn i bawb gyrraedd yn eu gwisgoedd yn barod i berfformio.

A fydd cystadleuwyr yn perfformio o flaen beirniaid?

Bydd, mi fydd yr holl gystadleuwyr yn perfformio o flaen beirniaid yn yr Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth.

CYSTADLAETHAU TORFOL

A fyddai’n cael gwylio fy mhlentyn yn cystadlu mewn cystadleuaeth torfol yn yr Eisteddfod Gylch/Rhanbarth (e.e. Côr, Parti neu grŵp?)

Yn anffodus, ni fydd hawl gan gynulleidfa wylio’r cystadlu torfol yn yr Eisteddfod Gylch/Rhanbarth. Dim ond hyfforddwyr ac arweinyddion cangen fydd yn cael mynediad i’r gofod cystadlu. Os y dymunir, gall yr ysgol/adran recordio’r eitemau a’r cystadlaethau torfol i’w rhannu gyda rhieni wedi’r gystadleuaeth.

Beth os nad oes modd i grŵp deithio i’r Eisteddfod Gylch/Rhanbarth?

Gall y Swyddog Cymunedol lleol drafod â’r beirniaid ac Arweinwyr Cangen o flaen llaw os yw’n fwy ymarferol teithio i feirniadu rhai cystadlaethau torfol (e.e. adran Dawns a Theatr) yn yr ysgol neu ganolfan. Gall y beirniad ymweld â sawl ysgol/cangen dros gyfnod o ddyddiau cyn cyhoeddi canlyniad.