Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, sy’n un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop, yn dod i Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor mis Mai 2022.

Mae digonedd o ddewis felly dewch i ymuno yn yr hwyl.

A fydd cynulleidfa yn Eisteddfod yr Urdd eleni?

Ni fydd cynulleidfa yn cael gwylio’r cystadlu mewn Eisteddfod Cylch a Rhanbarth.

Pwy sydd yn cael gwylio rhagbrawf?

Gall un rhiant/person mewn gofal wylio’r cystadlaethau unigol yn unig. Mewn cystadleuaeth hunan-ddewisiad (e.e. Unawd Offerynnol) caniateir mynediad i’r cyfeilydd hefyd.

A fydd rhagbrofion yn Eisteddfod eleni?

Na fydd. Dim ond unwaith bydd cystadleuydd yn perfformio mewn Eisteddfod Gylch a/neu Rhanbarth. Ar sail y perfformiad hynny bydd y beirniaid yn penderfynu ar ganlyniad y gystadleuaeth. Bydd cystadleuwyr (unigol a thorfol) mewn cystadlaethau Cylch pan fydd llai na 3 yn cystadlu yn mynd yn syth drwyddo i’r Eisteddfod Rhanbarth.

Ble a phryd fydd fy Eisteddfod Gylch a Rhanbarth?

 

Yn sgil canllawiau Covid, bydd trefn yr Eisteddfodau yn wahanol i’r arfer eleni. 

Bydd yr holl wybodaeth am dy Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth ar wefan Eisteddfod yr Urdd neu cysyllta gyda dy Swyddog Cymunedol lleol 

Sut byddai’n gwybod pryd i gyrraedd yr Eisteddfod Gylch/Rhanbarth?

Bydd staff yn creu amserlen benodol ar gyfer pob cystadleuaeth ac yn anfon y dyddiad, amser a lleoliad atat ti ar e-bost o flaen llaw.

Ble gallaf ddod o hyd i ganlyniadau’r Eisteddfod Gylch/Rhanbarth?

Bydd holl ganlyniadau Eisteddfod Cylch a Rhanbarth yn cael eu cyhoeddi ar wefan Eisteddfod yr Urdd ar ddiwedd diwrnod y cystadlu.

 

Oes gen i fel rhiant/person mewn gofal hawl recordio fy mhlentyn yn perfformio yr Eisteddfod?

Oes. Mae croeso i ti recordio dy blentyn yn perfformio. Gall yr ysgol/adran recordio eitemau a chystadlaethau torfol hefyd os y dymunir.

Beth os ydw i’n cystadlu mewn sawl cystadleuaeth unigol?

Bydd swyddogion yr Eisteddfod yn ystyried holl anghenion cystadleuwyr wrth drefnu’r amserlen gystadlu.

A fydd cyfleusterau newid ar gael yn yr Eisteddfod Gylch a Rhanbarth?

Yn anffodus, ni fydd yna gyfleusterau newid ar gael, gofynnwn i bawb gyrraedd yn eu gwisgoedd yn barod i berfformio.

A fydd cystadleuwyr yn perfformio o flaen beirniaid?

Bydd, mi fydd yr holl gystadleuwyr yn perfformio o flaen beirniaid yn yr Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth.

CYSTADLAETHAU TORFOL

A fyddai’n cael gwylio fy mhlentyn yn cystadlu mewn cystadleuaeth torfol yn yr Eisteddfod Gylch/Rhanbarth (e.e. Côr, Parti neu grŵp?)

Yn anffodus, ni fydd hawl gan gynulleidfa wylio’r cystadlu torfol yn yr Eisteddfod Gylch/Rhanbarth. Dim ond hyfforddwyr ac arweinyddion cangen fydd yn cael mynediad i’r gofod cystadlu. Os y dymunir, gall yr ysgol/adran recordio’r eitemau a’r cystadlaethau torfol i’w rhannu gyda rhieni wedi’r gystadleuaeth.

Beth os nad oes modd i grŵp deithio i’r Eisteddfod Gylch/Rhanbarth?

Gall y Swyddog Cymunedol lleol drafod â’r beirniaid ac Arweinwyr Cangen o flaen llaw os yw’n fwy ymarferol teithio i feirniadu rhai cystadlaethau torfol (e.e. adran Dawns a Theatr) yn yr ysgol neu ganolfan. Gall y beirniad ymweld â sawl ysgol/cangen dros gyfnod o ddyddiau cyn cyhoeddi canlyniad.