Oherwydd cyfyngiadau COVID, mae Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth Eisteddfod yr Urdd 2022 yn mynd i edrych ychydig yn wahanol.

Y pethau pwysig i’w cofio yw:

  • Rhaid bod yn aelod i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 2022
  • Byddwn yn cynnal Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth heb gynulleidfa. 
  • Bydd pob cystadleuydd yn derbyn dyddiad, lleoliad ac amser cystadlu.
  • Bydd un rhiant/person â gofal, neu hyfforddwr yn cael mynychu gyda phob cystadleuydd.
  • Mewn cystadlaethau hunan-ddewisiad, bydd cyfeilydd yn cael mynychu hefyd.
  • Dim ond un waith bydd angen perfformio. Bydd y beirniad yn penderfynu ar y canlyniad ar ôl gwylio’r holl gystadleuwyr.
  • Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau’r Eisteddfodau Cylch / Rhanbarth ar ddiwedd y diwrnod cystadlu.
  • Mae croeso i’r rhiant/person â gofal recordio eu plentyn mewn cystadleuaeth unigol.
  • Mae cystadlaethau 19-25 oed yn mynd yn syth i’r Genedlaethol am y tro cyntaf eleni. Mae rhestr llawn o’r cystadlaethau sy’n mynd yn syth i’r Genedlaethol ar dudalen 75 y Rhestr Testunau.