Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gystadlu yn flynyddol.

Mae cystadlaethau Llefaru, Rhyddiaith, Theatr a Cherdd Dant yn benodol ar gyfer unigolion, grwpiau a phartïon o ddysgwyr sydd yn dymuno cystadlu. Peidiwch ag anghofio chwaith am gystadlaethau Dawnsio, Offerynnol, CogUrdd, Chelf, Dylunio a Thechnoleg. Porwch yma i ddysgu mwy!