Dyddiadau Cau Cofrestru

Mae’r system gofrestru i gystadlu ar agor nawr! Bydd angen cofrestru erbyn y dyddiad cau sef:

14eg o Chwefror ar gyfer cystadlaethau Llwyfan a Maes

1af o Fawrth ar gyfer cystadlaethau Llwyfan sy’n mynd yn syth i’r Genedlaethol, a chystadlaethau Cyfansoddi a Chreu (heblaw Celf, Dylunio a Thechnoleg)

5ed o Ebrill ar gyfer cystadlaethau’r Adran Gelf, Dylunio a Thechnoleg (rhifau 170-295)