ABRSM

4 London Wall Place, London, EC2Y 5AU

020 7636 5400

abrsm.org

abrsm@abrsm.ac.uk

 

Atebol

Adeiladau’r Fagwyr Llandre, Aberystwyth, Ceredigion

01970 832172

atebol.com

 

Barddas

Ffion Medi Lewis-Hughes,

Noddfa, Pentre Isaf, Tregaron, Ceredigion, SY25 6ND

07795 507866

barddas.cymru

ffion@barddas.cymru

 

Cyhoeddiadau Curiad

Uned 6 a 9, Capel Salem,Ffordd Bryncelyn, Talysarn, Caernarfon, LL54 6AB

01286 882166

curiad.co.uk

curiad@curiad.co.uk

 

Cwmni Cyhoeddi Gwynn

Canolfan Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TG

01286 831111

gwynn.co.uk

gwynn@gwynn.co.uk

 

Cyhoeddiadau Sain

Canolfan Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5TG

01286 831111

sainwales.com

sain@sainwales.com

 

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru

Copïau ar gael drwy eich siop lyfrau lleol.

Os oes anhawster, cysylltwch â Rhidian Griffiths, Coed y Berllan, Ffordd Bryn-y-môr, Aberystwyth SY23 2HX

rhcgriffiths@btinternet.com

 

Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

d/o Delyth Vaughan,Swyddog Gweinyddol, Vanner, Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd LL40 2HE

01341 422854

cerdd-dant.org cerdd.dant.cymru@gmail.com

 

Cymdeithas Ddawns Werin Cymru

Palas Print, 10 Palace Street, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

01286 674631

 

 

Faber

01279 828988

fabermusicstore.com

support@fabermusic.com

 

Gwasg Carreg Gwalch

12 Iard yr Orsaf, Llanrwst, Conwy LL26 0EH

01492 642031

carreg-gwalch.cymru

llanrwst@carreg-gwalch.cymru

 

Gwasg Gee

Isfryn, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3LB

07765 400140

gwasggee@gmail.com

 

Gwasg Gomer

Parc Menter Llandysul, Llandysul, Ceredigion SA44 4JL

01559 363371

gomer.co.uk

gwasg@gomer.co.uk

 

Gwasg Gwynedd

Hafryn Llwyn Hudol, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YE

01758 612483

cyhoeddi@gwasggwynedd.com

 

Gwasg y Bwthyn

Tŷ Cadnant, Parth 2, Lôn Hen Felin, Cibyn, Caernarfon LL55 2BD

01286 672018

gwasgybwthyn@btconnect.com

 

Hal Leonard

020 7395 0382

halleonard.com

sales@halleonardeurope.co.uk

 

Novello

Chester Music and Novello & Co, 14-15 Berners Street, London, W1T 3LJ

020 7612 7400

musicsalesclassical.com

promotion@musicsales.co.uk

 

Oxford University Press

Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP

01536 452657

www.oup.com

onlinequeries.uk@oup.com

 

Shawnee Press

+1 800-962-8584

www.shawneepress.com

info@shawneepress.com

 

Snell a’i Feibion

68 West Cross Lane, West Cross, Abertawe, SA3 5LU

01792 405727

 

Urdd Gobaith Cymru

Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST

01678 541014

urdd.cymru

eisteddfod@urdd.org 

 

Y Lolfa

Talybont, Ceredigion SY24 5AP

01970 832304

ylolfa.com

ylolfa@ylolfa.com