Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gystadlu yn flynyddol. Mae cystadlaethau Llefaru, Theatr, Côr a Cherdd Dant yn benodol ar gyfer unigolion, grwpiau a phartïon o ddysgwyr sydd yn dymuno cystadlu.

Sut i ynganu darnau'r dysgwyr?

 

Cliciwch isod i glywed recordiad i'ch helpu i ynganu geiriau darnau llefaru'r dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023:

 

135. Llefaru Unigol bl.2 ac iau (D) 136. Llefaru Unigol bl.3 a 4 (D) 137. Llefaru Unigol bl.5 a 6 (D) 138. Grŵp Llefaru Bl.6 ac iau (D) 139. Llefaru Unigol bl.7,8 a 9 (D) 140. Grŵp Llefaru bl.7, 8 & 9 (D) 141. Llefaru Unigol bl.10 a dan 19 oed (D) 142. Grŵp Llefaru bl.10 a dan 19 oed (D) Rheolau Llefaru