Yma cewch y wybodaeth berthnasol os hoffai eich cwmni neu sefydliad geisio am dendrau, archebu stondin neu noddi cystadleuaeth yn Eisteddfod yr Urdd.

 Os am archebu safle ar y Maes, ewch i'r Porth