Mae modd dewis o blith bron i 500 o gystadlaethau i blant a phobl ifanc yn Eisteddfod yr Urdd, o ganu a dawnsio i goginio, celf, ffasiwn a harddwch, yn ogystal ag ystod eang o gystadlaethau i ddysgwyr Cymraeg.

Porwch trwy'r adranau gwahanol, cyn penderfynu beth sydd o ddiddordeb i chi.

Os nad yw'ch cwestiwn chi wedi'i ateb yma, mae croeso i chi gysylltu â ni, drwy e-bostio eisteddfod@urdd.org

 

Cystadlaethau Unigol a Thorfol

Cwestiynau Cyffredin

Dysgu mwy
 

Tocynnau, Maes a sut i gyrraedd Eisteddfod Sir Ddinbych 2022

Cwestiynau Cyffredin

Dysgu mwy
 

Newidiadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth yr Urdd

Beth sy'n newydd yn Eisteddfod Sir Ddinbych 2022? 

Dysgu mwy

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Cwestiynau Cyffredin

Dysgu mwy

Gwaith Cartref

Cwestiynau Cyffredin

Dysgu mwy