1. unawd Bl.2 ac iau - mynd ar wyliau (£4) 2. Unawd Bl.3 a 4 Rhyfeddodau (Taflen Cyweiriadau) 8. Parti Unsain Bl.6 ac iau (YC) - Mistar Blaidd (£4) 11. Cor Bl.6 ac iau (YC) - Darn Bach o dir (£4) 14. Unawd Merched Bl. 7, 8 a 9 - Geiriau 'Can yr Afon Sisilaidd' 14. Unawd Merched Bl.7, 8 a 9 - Can yr Afon Sisilaidd (Cywair E fwyaf) (£4) 15. Unawd Bechgyn Bl. 7, 8 a 9 - Geiriau 'Y Tylluanod' 15 Unawd Bechgyn Bl.7, 8 a 9 Tylluanod (Cywair G leiaf) (£4) 19. Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed - Geiriau 'Yr Awel Llatai' 20. Unawd 19-25 oed - Geiriau yn Unig 21. Parti Deusain Bl. 9 ac Iau (Ad) Ffydd yn fy Nghan - Geiriau yn unig 25. Cor S.A. Bl. 7, 8 a 9 - Os Oes Gen I Gân I’w Chanu - Geiriau yn Unig 26. Cor Merched S.A Bl.13 ac Iau - Y Nefol Eroplean 28. Cor S.A.T.B Bl.13 ac iau - Taflen cyfarwyddiadau ar gyfer bariau olaf yn 'Arian, Arian'. 32 Côr Merched S.S.A. 14–25 oed (Ae), Dyro Wen i Mi (£4) 34. Cor SATB 14-25 (Ae) Dim mwy na 40 mewn nifer. Un Ydym Ni (£4) 75. Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac Iau - Colli Dant 76. Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 - Dyn y Tywydd - Geiriau yn Unig 79. Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac Iau - Help, a chainc Aran Benllyn 2 80. Parti Cerdd Dant (Unsain) - Gosodiad ar y gainc Betsan 81. Cor Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (YC/ Adran) - O Deuwch Oll i Fethlehem 83 - Unawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9 -Jins 84. Deuawd Cerdd Dant Bl. 7,8 a 9 - Iesu Tirion 85. Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed - 'Gwynt yr Hwyl' a chainc 'Nest' 86 Deuawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed, Mae'n Wlad i Mi 87: Grŵp Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed - Cân yn Ofer 88. Grŵp Cerdd Dant 19–25 oed, Cariad 89. Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed - 'Nid Llwynog oedd yr Haul' 90 Deuawd Cerdd Dant 19–25 oed, Rhosyn Gwyn 123. Llefaru Unigol Bl. 2 ac Iau - Crystia 125. Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 - Lloeren 126. grŵp lleafru Bl.6 ac iau - Detholiad o Noson Tân Gwyllt 127. Grwp Lleafru Bl.6 ac iau (Adran), Ar Drywydd Antur. 128. Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9 - Oriawr Taid 131. Llefaru unigol bl.10 a dan 19 oed - su' mae shw' mae 132. Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed - Winni Finni Hadog 133. Llefaru Unigol 19 - 25oed - Detholiad penodol o 'Dianc i'r Wlad' 135 35 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau (D), Parti 139 Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9 (D), Oes Rhaid i Mi? 145 - Ymgom Bl. 6 ac Iau - detholiad penodol o Bancsi Bach 149. Ymgom bl.7, 8 a 9 - detholiad penodol o darn bach o bapur 161. ymgom bl.6 ac iau (d) - sgript osod 'y trysor' 163. ymgom bl.7, 8 a 9 (d) - sgript osod 'Gwisg Ffansi' Gwenno mair davies