Mae Cefn Llwyfan yn ei ôl yn cynnwys rhaglen gyffrous o sgyrsiau a gweithdai a celfyddydol ar gyfer pobl ifanc o dan 25 oed. Cyfle i ti holi cwestiynau a chael cyngor gan arbenigwyr a phobl ifanc sydd yn magu profiad mewn sawl maes celfyddydol yng Nghymru a thu hwnt!

Bydd sgyrsiau am berfformio, creu, ac am wneud y celfyddydau yn fwy cynhwysol yng Nghymru. Bydd yr holl sgyrsiau yn cael eu cynnal dros zoom ac mae cyfle i ti fod yn ymuno â’r gynulleidfa!

Cynhelir un sgwrs Cefn Llwyfan y mis sydd yn cyffwrdd ar wahanol elfennau a meysydd yn byd celfyddydol. Dyma’r manylion: