Mae Cefn Llwyfan yn raglen gyffrous o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau celfyddydol ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed, sy’n rhoi cyfle i ti holi cwestiynau a chael cyngor gan arbenigwyr yn eu maes. Bydd sgyrsiau am berfformio, creu, ac am wneud y celfyddydau yn fwy cynhwysol yng Nghymru – pob un am ddim i aelodau’r Urdd!

Bydd angen i ti gofrestru i dderbyn y linc Zoom ar gyfer pob sesiwn, ac mae modd gwneud hynny isod. COFIA bod angen bod yn aelod o’r Urdd er mwyn cael mynychu’r sesiwn am ddim.

Ymaelodi Yma!

 

Ddim yn aelod? Paid â phoeni, mae’n bosib mynychu sesiwn unigol am £5 y pen os nad wyt ti’n aelod. Mae aelodaeth eleni yn £9, felly os wyt ti'n bwriadu dod i fwy nac un sesiwn yna mae'n rhatach ymaelodi! Os wyt ti o gartref incwm isel neu’n methu fforddio mynychu sesiwn am ba bynnag reswm yna cysyllta efo eisteddfod@urdd.org i dderbyn y linc.

Rhaglen Cefn Llwyfan

Medi

Dyddiad

Digwyddiad

Cofrestru

6pm

22/09/2020

Hunangyhoeddi dy waith llenyddol 
Nia Llinos yn sgwrsio gyda Y Stamp, Dyfan Lewis, a llenorion sy'n hunangyhoeddi neu'n cyhoeddi'n annibynnol yng Nghymru, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb gyda'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â'r Cyngor Llyfrau a Llenyddiaeth Cymru

 Cofrestru yma

 6pm

23/09/2020

Anabledd yn y celfyddydau

Carys Mol yn sgwrsio gyda Mared Jarman, Moc Isaac a Jenna Preece, a chyfle i wylio darn o berfformiad Metamorphosis gan gwmni theatr Hijinx. Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â Disability Arts Cymru

 Cofrestru yma

6pm

24/09/2020

Sioe Gerdd: Sut i gyrraedd llwyfan y West End

Sgwrs gyda Daniel Evans, Steffan Harri, a Rebecca Trehearn i roi cyngor i bobl ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfa perfformio, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb gyda'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 Cofrestru yma

Hydref

Dyddiad

Digwyddiad

Cofrestru

6pm

07/10/2020

Privilege Cafe a'r Urdd
Noson yn archwilio'r berthynas rhwng hil a'r celfyddydau, gyda Mymuna Soleman a Mirain Iwerydd, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â'r Privilege Cafe

 Cofrestru yma

 6pm

16/10/2020

Mynediad i Yrfa Canu Clasurol

Sgwrs gyda Bryn Terfel, Fflur Wyn, a'r asiant Rhian Williams, i roi cyngor i bobl ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfa, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 Cofrestru yma

6pm

21/10/2020

Pitchio dy Syniadau i Hansh a S4C

Sesiwn gyda Mali Ann Rees, Ameer Davies-Rana, a chynrychiolwyr o Hansh a S4C ar sut i gyflwyno dy syniadau a chreu cynnwys gwreiddiol, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â S4C a Hansh

  Cofrestru yma

Tachwedd

Dyddiad

Digwyddiad

Cofrestru

6pm

11/11/2020

Y celfyddydau LHDT+

Sgwrs gyda Iestyn Wyn gyda Jalisa Andrews, Elgan Rhys, Charlotte Williams a Mari Phillips am gynrychiolaeth yn y celfyddydau, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â Stonewall Cymru

 Cofrestru yma

 6pm

18/11/2020

Sut i Ddilyn Gyrfa Dawns yng Nghymru

Catherine Young o Dawns i Bawb yn sgwrsio efo Angharad Harrop, Osian Meilir a dawnswyr llwyddiannus o Gymru i roi cyngor i bobl ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfa, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 Cofrestru yma

6pm

25/11/2020

Gweisg Cymru: Sut i gyhoeddi dy waith

Nia Llinos yn sgwrsio gyda golygyddion o weisg Cymru i roi cyngor i lenorion ac awduron ifanc ar sut i gyflwyno a chyhoeddi eu gwaith, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â'r Cyngor Llyfrau a Llenyddiaeth Cymru

 Cofrestru yma
 

Rhagfyr

Dyddiad

Digwyddiad Cofrestru

6pm

10/12/2020

Paratoi at dy glyweliad mewn Coleg Perfformio

Sgwrs gydag Aled Pedrick a thiwtoriaid o golegau perfformio yn rhoi cyngor i bobl ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfa perfformio, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i'r gynulleidfa ar y diwedd.

Mewn partneriaeth â Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 Cofrestru yma