Mae Cefn Llwyfan yn raglen gyffrous o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau celfyddydol ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed, sy’n rhoi cyfle i ti holi cwestiynau a chael cyngor gan arbenigwyr yn eu maes. Bydd sgyrsiau am berfformio, creu, ac am wneud y celfyddydau yn fwy cynhwysol yng Nghymru – pob un am ddim i aelodau’r Urdd!

Bydd angen i ti gofrestru i dderbyn y linc Zoom ar gyfer pob sesiwn, ac mae modd gwneud hynny isod. COFIA bod angen bod yn aelod o’r Urdd er mwyn cael mynychu’r sesiwn am ddim.

Rhaglen Cefn Llwyfan

Gwanwyn 2021

Rhaglen Cefn Llwyfan Gwanwyn 2021

Bydd sesiynnau yn cynnwys:

05.03.2021 ymlaen

Y Gymraeg, fi a'r Celfyddydau:
Sgyrsiau gyda artistiaid ifanc sydd wedi dysgu Cymraeg ac yn gweithio yn y diwydiant celfyddydol yng Nghymru.

Y Cyfannwyr:

Elinor Staniforth
https://elinorstaniforth.myportfolio.com/

Alanna MacFarlane
https://alannamacfarlane.wixsite.com/bassoon

Aaron William-Davies
https://aradgoch.cymru/portfolio/nid-fi/

a thair o gyn-enillwyr Medal Y Dysgwyr Eisteddfod yr Urdd

Mewn Partneriaeth â Celfyddydau Rhyngwladol Cymr /Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / Cymraeg Bob Dydd

Ar gael am ddim drwy sianel YouTube yr Urdd ac AM

 24.03.21
6pm

Gyrfa yn y maes Celf a Dylunio
Tomos Sparnon sydd yn holi artistiaid ifanc sydd yn dilyn gyrfa yn y maes Celf a Dylunio yng Nghymru a thu hwnt. Cyfraniadau gan artistiaid a chrefftwyr ifanc llawrydd proffesiynniol a'u cyngor nhw o sut i fynd ati i hogi gyrfa

Y Cyfrannwyr

Tomos Sparnon (Cadeirydd)
www.tomossparnon.com

Carys Huws
https://twitter.com/caryshuws

Alis Knits
https://alis-knits.com

Llio Davies
https://www.lliodaviesdesignermaker.com/


Mewn Partneriaeth a Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Coleg Sir Gâr, Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Snata  Coleg Celf Caerdydd, Prifysgol Athrofaol Caerdydd

 Cofrestrwch

 28.04.21
6pm

Cefn Llwyfan : Tu ôl i'r Llen
Cip olwg ar yr amrywiol yrrfaoedd sydd i'w gael Tu ôl i'r llen yng Nghymru. O gyfarwyddo i gynllunio ac o Reoli Llwyafn i waith Technegol - mae'r maes hwn yn cynnig gyrfa artistig i unigolion ar wahân i actio a chanu!

Mewn Cydweithrediad â Chwmni Fran Wen

 Cofrestrwch

 

Edrychwn ymlaen at eich cwmni!