Eisteddfod yr Urdd yn cyflwyno...

Cwrs Haf Drama

Er nad ydyn ni’n gallu dod at ein gilydd yr haf hwn, dyma gyfle i gymryd rhan mewn cwrs drama arlein a chreu cynhyrchiad byr digidol tra’n cael llawer iawn o hwyl!

Beth fydd yn digwydd ar y cwrs?

Byddwch yn rhan o greu cynhyrchiad gwreiddiol fydd i'w pherfformio trwy lwyfannau digidol ar ddiwedd y cwrs, dan arweiniad eich tiwtor profiadol Anwen Carlisle.

I bwy mae'r cwrs?

Mae Cwrs Haf Drama yn gwrs i bobl ifanc rhwng 9 - 13 oed sydd â diddordeb yn y celfyddydau, eisiau dysgu rhywbeth newydd neu'n ddarpar actorion a pherfformwyr disglair y dyfodol!

Pryd?

1yp – 4yp, Gorffennaf 22, 23 a 24

Faint?

Cost y cwrs yw £30.