Mae Theatr Genedlaethol Cymru, Urdd Gobaith Cymru ac S4C yn galw am ddramodwyr ifanc i fod yn rhan o gynllun ysgrifennu cenedlaethol newydd sbon.

 

I bwy?

Ydych chi’n hoffi sgwennu? Oes gennych chi ddawn am ddweud stori, creu cymeriadau diddorol neu farddoni? Mae Theatr Genedlaethol Cymru, Urdd Gobaith Cymru a S4C yn lansio Cynllun Dramodwyr Ifanc i bobl 17 – 25 oed, er mwyn meithrin y genhedlaeth nesaf o ddramodwyr Cymraeg.

Am y cyfle

Bydd y Cynllun Dramodwyr Ifanc yn cynnig cyfleoedd hyfforddi, mentora a datblygu proffesiynol i egin-ddramodwyr o 17 i 25 oed. Mae’r cynllun yn cynnwys sesiynau holi-ac-ateb agored gyda dramodwyr ac awduron sgriptiau profiadol, a chyfleoedd i drafod ymhellach mewn sgyrsiau un-wrth-un. Bydd y dramodwyr ifanc hefyd yn cael eu hannog a’u cefnogi i gystadlu yng nghystadlaethau cyfansoddi gweithiau dramatig Eisteddfodau’r dyfodol, a bydd cyfle i 3 o’r cystadleuwyr sy’n dod i’r brig ddatblygu eu dramâu ymhellach gyda Theatr Genedlaethol Cymru er mwyn eu rhannu.

Y bwriad yn y pen draw yw cynnig cyfle unigryw i un dramodydd buddugol dreulio blwyddyn fel Dramodydd Preswyl Ifanc gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Dyma’r tro cyntaf i’r cwmni gynnig cyfle o’r fath i ddramodydd ifanc. Yn ogystal â mentora gan dîm Theatr Gen, bydd cyfle i’r Dramodydd Preswyl Ifanc gael ei fentora gan Gomisiynydd Drama S4C a gweithio gyda rhai o’u hawduron sgriptiau diweddaraf. Bydd yr unigolyn yma hefyd yn derbyn comisiwn datblygu i ddechrau gweithio ar ddrama newydd ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru.

Bydd y sesiynau agored cyntaf yn digwydd ym mis Chwefror 2021, a bydd rhagor o fanylion am y cynllun newydd hwn – gan gynnwys enwau’r dramodwyr a’r awduron sy’n cymryd rhan – yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.

Sut i wneud cais

I gofrestru, anfonwch ddarn ysgrifenedig, cyflwyniad fideo neu recordiad llais, sy’n egluro pam eich bod yn dymuno cymryd rhan yn y cynllun, at creu@theatr.com erbyn 22 Ionawr 2021. Gall eich darnau ysgrifenedig fod hyd at 300 o eiriau a’ch fideos neu recordiadau llais fod hyd at 3 munud o hyd.

Bydd ein Cynllun Dramodwyr Ifanc yn rhoi cyfle i chi ddysgu a datblygu gydag arbenigwyr o fyd y theatr a’r teledu. A bydd cyfle digynsail, hyd yn oed, i un aelod ddod yn Ddramodydd Preswyl Ifanc gyda Theatr Gen.

Ry’n ni’n chwilio am leisiau newydd a ffres ac mae croeso cynnes i bawb. Does dim angen profiad blaenorol o sgriptio, dim ond yr uchelgais i ysgrifennu drama a’r awydd i ddysgu a datblygu’ch gwaith.


Dwi'n dysgu Cymraeg, ga i wneud cais?


Cynllun cyfrwng Cymraeg yw hwn, ond ry’n ni’n awyddus i gefnogi a chynorthwyo unrhyw un sy’n teimlo diffyg hyder yn yr iaith. Ry’n ni hefyd wedi ymrwymo i wneud y cynllun hwn yn hygyrch i bawb ac mae hynny’n golygu trefniadau gwahanol i wahanol unigolion. Felly plis cysylltwch â ni i drafod eich gofynion. Does dim angen i ymgeiswyr fod yn aelodau o’r Urdd – ond bydd angen ymuno er mwyn cystadlu ar gyfer unrhyw gystadleuaeth cyfansoddi yn Eisteddfodau’r dyfodol.