Ymaelodi gyda'r Urdd

Yr holl atebion i'ch cwestiynau wedi eu hateb yma!

Manteisiwch ar bris cynnar aelodaeth cyn hanner nos 9fed Ionawr 2020.

Dysgu mwy

Cofrestru i Gystadlu!

Mae cofrestru i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 2020 yn agor ar 2 Ragfyr 2019.

Cofrestrwch yma!

Rhestr Testunau 2020

Rhestr o holl gystadlaethau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020.

 

Dysgu mwy

Newidiadau i Restr Testunau 2020

Gwiriwch os oes newidiadau neu ganllawiau ychwanegol i'r cystadlaethau yma

Gweld y newidiadau
 

Sut i gael gafael yn y darnau?

Manylion llawn yma
 

Hawlfraint a Chanllawiau

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod caniatâd hawlfraint wedi ei gasglu cyn perfformio darnau hunan-ddewisiad yn yr Eisteddfod. 

Dysgu mwy
 

Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd

Syniadau am gystadlaethau

Beth am gystadlu?
 

Byw tu allan i Gymru?

Os ydych chi’n byw tu allan i Gymru ac awydd cystadlu yn 2020?

Dysgu mwy
 

Dyddiadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2020

Dewch o hyd i ddyddiadau eich ardal chi!

Dysgu mwy
 

Cystadleuaeth Newydd

342 - Darlunio Llyfr Stori-a-llun

Manylion llawn yma!

Please choose a template.