Mae rhywbeth i bawb yn Eisteddfod yr Urdd gyda dros 400 o gystadlaethau yn amrywio o ganu i lefaru, o ddawnsio hip-hop i waith celf ac o ddylunio a thechnoleg i goginio!

 

O bryd i'w gilydd, mae newidiadau i'r Rhestr Testunau yn orfodol. Os oes unrhyw newidiadau wedi bod, bydd cofnod o'r newid i'w weld isod.

 

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ac mae croeso ichi gysylltu gyda staff Adran yr Eisteddfod gydag unrhyw ymholiadau.

11. Darn o Dir - Tudalen o fanylion ychwanegol i'w lawrlwytho