Ysgolion ac Arweinyddion Cangen 

Os ydych yn cofrestru ar ran ysgol neu gangen, mae canllawiau pellach a mynediad i’r system gofrestru isod.

Cofrestru trwy'r Gangen

 

Rhieni ac Aelodau Unigol 

Dylid ceisio cofrestru pob cystadleuydd trwy eich cangen leol o’r Urdd - naill ai yn yr ysgol neu yn eich pentref/tref. Os nad yw hynny’n bosibl, cewch gofrestru fel aelod unigol ar gyfer cystadlaethau unigol, ond bydd rhaid cofrestru cystadlaethau ‘torfol’ (hynny yw deuawdau, partïon, grwpiau, corau, ayb) trwy gangen yr Urdd. Ymholiadau pellach: eisteddfodgweinyddol@urdd.org

Noder: Mae'n rhaid i bob cystadleuydd ymaelodi gyda’r Urdd a derbyn ei r/rhif aelodaeth. Cliciwch yma i ymaelodi gyda’r Urdd.

Cofrestru fel Rhiant neu aelod unigol Gwirio eich Cystadlaethau