Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, sy’n un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop, yn dod i Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor mis Mai 2020.

 

Awydd cymryd rhan mewn cystadlaethau yn yr adran gyfansoddi?

 

Mae digonedd o ddewis felly dewch i ymuno yn yr hwyl.

Oes rhaid imi fod yn aelod o'r Urdd er mwyn cystadlu yn yr adran Gyfansoddi?

Oes. Mae'n rhaid i unrhyw berson sy'n dymuno cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd i ymaelodi gyda'r Urdd. 

Cliciwch yma i ddysgu mwy.

Ym mhle ga’i weld rhestr o’r cystadlaethau? (Rhestr Testunau)

Mae copi o Restr Testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 ar gael i'w lawrlwytho ar ein gwefan.

Dwi’n byw tu allan i Gymru. Ydw i’n cael cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd?

Wyt. Bydd angen anfon eich gwaith i Swyddfa'r Eisteddfod yng Nglan-Llyn erbyn Mawrth 1 2020.

Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau Cyfansoddi?

Mawrth 1af 2020.

Dylid anfon eich gwaith at Swyddfa’r Eisteddfod yng Nglan-Llyn.

Oes posibl cyflwyno gwaith trwy e-bost neu oes rhaid eu hanfon yn y post?

Mae'n bosibl cyflwyno gwaith ar ffurf e-bost neu trwy'r post.

Gweler tudalen 13 yn y Rhestr Testunau am y camau priodol i gyflwyno eich gwaith i Swyddfa'r Eisteddfod yng Nglan-Llyn.

 

Manylion pwysig i'w cynnwys ydi:

  • Rhif y gystadleuaeth
  • Eich ffugenw
  • Enw rhif aelodaeth
  • Eich enw llawn
  • Enw'r Adran, Aelwyd neu Ysgol
  • Enw eich Cylch
  • Enw eich Sir neu Ranbarth
  • Eich Dyddiad Geni

Noder -  Yng nghystadlaethau 338, 373, 388, 405 a 411, mae'n rhaid cynnwys rhif ffôn a chyfeiriad post hefyd.

Hoffwn i anfon fy ngwaith i Swyddfa'r Eisteddfod yng Nglan-Llyn.

Beth ydi'r cyfeiriad llawn?

Cyfansoddi a Chreu

Adran yr Eisteddfod

Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7ST

Ga’i adborth ar ôl cystadlu?

Bydd beirniadaeth gyffredinol ar gyfer pob cystadleuaeth yn yr adran gyfansoddi ar gael yng Nghyfansoddiadau'r Eisteddfod.

Bydd y gyfrol hon ar gael i'w phrynu ar ddiwedd wythnos yr Eisteddfod.

Oes posibl derbyn fy ngwaith Cyfansoddi yn ôl yn dilyn yr Eisteddfod Genedlaethol?

Cysylltwch gyda Swyddfa’r Eisteddfod ar 0345 257 1613 i ofyn am eich gwaith yn ôl.

19/6/2020 fydd y diwrnod olaf am geisiadau i dderbyn eich gwaith cyfansoddi.