Manylion y gystadleuaeth:


• cyfansoddi FFANFFER byr rhwng 10 a 15 eiliad;


• 3-4 offeryn pres;


• cyflwyno copi MIDI neu gopi PDF trwy e-bost (dim unrhyw fformatiau eraill);


yn agored i ddisgyblion Bl.10 a dan 25 oed yn ysgolion a cholegau dalgylch yr Eisteddfod;


• RHAID I BOB CYSTADLEUYDD FOD YN AELOD O’R URDD. Ymaelodwch yma;


• bydd y ffanffer buddugol yn cael ei berfformio yn ystod Seremonïau’r Eisteddfod yn Sir Ddinbych;


• caniateir cyflwyno mwy nag un ymgais;


rhaid cyflwyno pob ymgais trwy e-bost at nesta@urdd.org erbyn 13eg o Ragfyr, 2019.

 

Pob lwc ichi gyd!