Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gystadlu yn flynyddol. Mae cystadlaethau Llefaru, Theatr a Cherdd Dant yn benodol ar gyfer unigolion, grwpiau a phartïon o ddysgwyr sydd yn dymuno cystadlu.

Rheolau Lleisiol

Llefaru

(Mae'n bosibl gwrando ar enganiad o'r darnau isod)

 

135 Llefaru Unigol Bl.2 ac iau (D)

Y darn: Parti

Awdur: Gwyn Thomas

Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn

Gwrandewch yma

 

136 Llefaru Unigol Bl.3 a 4 (D)

Y darn: Teigr yn y Gegin

Awdur: Hywel Griffiths

Llyfr: Teigr yn y Gegin

Cyhoeddwyr: Gwasg Gomer

 Gwrandewch yma

 

137 Llefaru Unigol Bl.5 a 6 (D)

Y darn: Ga’i fy Mhêl Nôl Plis?

Awdur: Tudur Dylan Jones

Llyfr: Rhywun yn Rhywle

Cyhoeddwyr: Gwasg Gomer

 

138 Grŵp Llefaru Bl.6 ac iau (D)

6–12 mewn nifer

Y darn: Faint Sydd Ar Ôl?

Awdur: Non ap Emlyn

Llyfr: Sgram! Cerddi Blasus

Cyhoeddwyr: Atebol

 

139 Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9 (D)

Y darn: Oes Rhaid i Mi?

Awdur: Trystan Dafydd

Copi ar gael o Adran yr Eisteddfod, Glan-llyn

 

140 Grŵp Llefaru Bl.7, 8 a 9 (D)

6–12 mewn nifer

Y darn: Rysait Cacen Ycha Bycha Sglyfod

Awdur: Caryl Parry Jones`

Llyfr: Ych! Maen Nhw’n Neis,

Cyhoeddwyr: Gwasg Carreg Gwalch

 

141 Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed (D)

Y darn: Golygfa

Awdur: Elin ap Hywel

Llyfr: Ffŵl yn y Dŵr

Cyhoeddwyr: Gwasg Gomer

Golygwyd gan Menna Elfyn

 

142 Grŵp Llefaru Bl.10 a dan 19 oed (D)

6–12 mewn nifer

Y darn: A Gymri Di Gymru?

Awdur: Robat Gruffydd

Llyfr: Poeth! Cerddi Poeth ac Oer

Cyhoeddwyr: Y Lolfa

Llefaru

Sut i enganu darnau'r dysgwyr?

 

Cliciwch isod i glywed recordiad i'ch helpu i enganu geiriau darnau llefaru'r dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020:

 

135. Llefaru Unigol Bl.2 ac Iau (D) 136. Llefaru Unigol Bl. 3 & 4 (Dysgwyr) 137. Llefaru Unigol Bl.5 a 6 (D) 138. Grwp Llefaru Bl.6 ac iau (D) 139. Llefaru Unigol Bl.7-9 (D) 140. Grwp Llefaru Bl. 7, 8 a 9 (D) 141. Llefaru Unigol Bl.10-19 oed (D) 142. Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D) Rheolau Llefaru Rheolau Theatr