Mae’r daith i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cychwyn ym mis Chwefror gyda’r Eisteddfodau Cylch a Rhanbarthol ledled Cymru!

 

Mae dyddiadau a lleoliadau'r Eisteddfodau yn amrywio o ardal i ardal ac mae rhestr llawn i'w canfod isod.

Gwiriwch y gall y dyddiadau yma newid!

** Dyddiadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2020 **

Help! Dwi ddim yn siwr pa ardal sy'n berthnasol imi?

Edrychwch ar dudalen FY ARDAL ar y wefan.

Os ydych yn ansicr, mae manylion cyswllt Swyddogion Datblygu pob ardal yma.

Cliciwch ar y botymau perthnasol isod.

Ynys Mon Eryri Meirionnydd Conwy Dinbych Fflint a Wrecsam Maldwyn Brycheiniog a Maesyfed Ceredigion Myrddin Sir Benfro Gorllewin Morgannwg Morgannwg Ganol Cymoedd Morgannwg Caerdydd a'r Fro Gwent