388 Y Goron Bl.10 a dan 25 oed

Beirniaid: Sian Northey a Casia Wiliam

Darn neu ddarnau o ryddiaith dros 4,000 o eiriau ar y thema ‘Mwgwd/Mygydau’.

Ni chaniateir anfon gwaith sydd wedi ei gyhoeddi yn rhannol nac yn gyfan mewn unrhyw gyfrwng, nac sydd wedi ei wobrwyo, neu sydd wrthi yn cael ei ystyried mewn cystadleuaeth arall, i gystadlaethau'r Gadair a'r Goron.

Noddir gan Grwp Cynefin

373 Y Gadair Bl.10 a dan 25 oed

Beirniaid: Eurig Salisbury a Peredur Lynch

Cerdd neu gerddi caeth neu rydd heb fod dros 100 llinell ar y testun ‘Ennill Tir’. Mae cyfarwyddiadau ar sut i gyflwyno eich gwaith i’w weld ar dudalennau 12–13 o'r Rhestr Testunau.

Ni chaniateir anfon gwaith sydd wedi ei gyhoeddi yn rhannol nac yn gyfan mewn unrhyw gyfrwng, nac sydd wedi ei wobrwyo, neu sydd wrthi yn cael ei ystyried mewn cystadleuaeth arall, i gystadlaethau'r Gadair a'r Goron.

Noddwyd gan Ymddiredolaeth Ivor ac Aeres Evans

338 Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed

Beirniad: Mared Emlyn. Dylid cyfansoddi naill ai:

a. Cylch o ganeuon ar eiriau Cymraeg

b. Rhangan neu gytgan ar eiriau Cymraeg o ddewis y cystadleuydd

c. Cyfansoddiad i un neu ddau offeryn

ch. Cyfansoddiad i ensemble offerynnol

 

Noddir y gystadleuaeth gan Gyngor Sir Ddinbych

411 Y Fedal Ddrama Bl.10 a dan 25 oed

Cyfansoddi drama lwyfan a gymer rhwng 40–60 munud i’w pherfformio

Beirniaid: Llinos Gerallt a Sian Naiomi

Noddir gan Gyngor Tref Dinbych

400. Medal y Dysgwyr 19 - 25 oed

Nod y gystadleuaeth yw gwobrwyo unigolyn sydd:

• wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg

• yn gweld newid i’w f/bywyd oherwydd dysgu’r iaith

• yn ymfalchïo yn ei G/Chymreictod

• yn dangos defnydd amlwg o’r Gymraeg yn gymdeithasol ac yn addysgol/yn y byd gwaith

• yn hyrwyddo ac yn annog y Gymraeg ymysg eraill

Dysgu mwy

399. Medal Bobi Jones Bl.10 - 19 oed

Nod y gystadleuaeth yw gwobrwyo unigolyn sydd:

• wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg

• yn ymfalchïo yn ei G/Chymreictod

• yn gallu cynnal sgwrs yn y Gymraeg

Dysgu mwy

332 Ysgoloriaeth Gelf, Dylunio a Thechnoleg 18–25 oed

Cyflwyno casgliad o waith gorffenedig Celf, Dylunio a Thechnoleg i aelodau 18-25 oed.

Rhaid i holl waith portffolio fod yn y Gymraeg neu gynnwys crynodeb ysgrifenedig yn y Gymraeg.

Rhaid i holl waith portffolio fod yn Gymraeg neu gynnwys crynodeb ysgrifenedig yn y Gymraeg.

Gweler tudalen 55 yn y rhestr testunau am fanylion llawn.

Y Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg

330 Cyflwyno Un Uned o Waith Celf Bl.10 a dan 19 oed

331 Cyflwyno Un Uned o Waith Dylunio a Thechnoleg Bl.10 a dan 19 oed 

 

Rhaid i holl waith portffolio fod yn y Gymraeg neu gynnwys crynodeb ysgrifenedig yn y Gymraeg. 

Dyfarnir y fedal i’r uned o waith mwyaf addawol o blith cynnyrch cystadlaethau 330 a 331.