14. Unawd Merched Bl. 7, 8 a 9 - Geiriau 'Can yr Afon Sisilaidd' 15. Unawd Bechgyn Bl. 7, 8 a 9 - Geiriau 'Y Tylluanod' 19. Deuawd Bl. 10 a dan 19 oed - Geiriau 'Yr Awel Llatai' 20. Unawd 19-25 oed - Geiriau yn Unig 21. Parti Deusain Bl. 9 ac Iau (Ad) Ffydd yn fy Nghan - Geiriau yn unig 25. Cor S.A. Bl. 7, 8 a 9 - Os Oes Gen I Gân I’w Chanu - Geiriau yn Unig 26. Cor Merched S.A Bl.13 ac Iau - Y Nefol Eroplean 28. Cor S.A.T.B Bl.13 ac iau - Taflen cyfarwyddiadau ar gyfer bariau olaf yn 'Arian, Arian'. 75. Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac Iau - Colli Dant 76. Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4 - Dyn y Tywydd - Geiriau yn Unig 79. Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl. 6 ac Iau - Help, a chainc Aran Benllyn 2 80. Parti Cerdd Dant (Unsain) - Gosodiad ar y gainc Betsan 81. Cor Cerdd Dant Bl. 6 ac iau (YC/ Adran) - O Deuwch Oll i Fethlehem 83 - Unawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9 -Jins 84. Deuawd Cerdd Dant Bl. 7,8 a 9 - Iesu Tirion 85. Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed - 'Gwynt yr Hwyl' a chainc 'Nest' 89. Unawd Cerdd Dant 19 - 25 oed - 'Nid Llwynog oedd yr Haul' 123. Llefaru Unigol Bl. 2 ac Iau - Crystia 125. Llefaru Unigol Bl. 5 a 6 - Lloeren 132. Grwp Llefaru Bl. 10 a dan 19 oed - Winni Finni Hadog 133. Llefaru Unigol 19 - 25oed - Detholiad penodol o 'Dianc i'r Wlad' 145 - Ymgom Bl. 6 ac Iau