Canlyniadau Llwyfan 2019

Holl ganlyniadau llwyfan o Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro ar gael yma!

Gweld Canlyniadau

Eisteddfodau Cylch a Sir

Mae’r daith i gyrraedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cychwyn ym mis Chwefror gyda’r Eisteddfodau Cylch a Sir ledled Cymru!

Amseroedd a lleoliadau cystadlu

Amseroedd a lleoliadau rhagbrofion a chystadlaethau llwyfan

Gweld amseroedd a lleoliadau cystadlu

Y cystadlaethau a'r rheolau

Rhestr Testunau 2019

 Rhestr o holl gystadlaethau 2019

Gweld

Byw tu allan i Gymru?

Mae Eisteddfod ranbarthol yn cael ei chynnal yn Llundain bob blwyddyn ar gyfer aelodau sy'n byw tu allan i Gymru. Eleni bydd angen cofrestru i gystadlu cyn 4 Mawrth 2019.

Dysgu mwy

Dysgwyr

Manylion cystadlaethau i ddysgwyr Cymraeg yn Eisteddfod yr Urdd, a gwybodaeth ar sut i gystadlu.

Mwy o wybodaeth