Gwirfoddoli a Swyddi Dros Dro

Mae diolch Eisteddfod yr Urdd yn enfawr i'r holl wirfoddolwyr sy'n cyfrannu at rediad yr ŵyl.
Hoffech chi ymuno â ni?

Stiwardio

Mae stiwardiaid yn chwarae rhan allweddol yn y cyfnod cyn ac yn ystod wythnos yr Eisteddfod yr Urdd. Rydym yn dibynnu ar gyfraniad gwirfoddolwyr yn fawr ac yn ddiolchgar am unrhyw gymorth. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Ruth Morris ar ruth@urdd.org / 01678 541012 neu llwythwch y Ffurflen Stiwardio trwy wasgu'r botwm melyn

Cynllun Croeso

Bwriad y Cynllun Croeso yw croesawu’r cyhoedd i’r Eisteddfod, gan roi gwybodaeth a chyngor iddynt, yn ogystal ag ymgymryd â dyletswyddau amrywiol ar Faes yr Eisteddfod.  Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ruth Morris ar ruth@urdd.org / 01678 541012.

Rhoi tlws

Mae croeso i unrhyw unigolyn, grŵp neu gwmni roi tlws yn wobr yn Eisteddfod yr Urdd. Fe roddir y tlws i'r buddugwr yn y gystadleuaeth i'w gadw am byth. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nesta Jones ar nesta@urdd.org / 01678 541014.

Rhoi arian

Beth am gyfrannu arian tuag at gronfa Eisteddfod yr Urdd? Cysylltwch â Nesta Jones ar nesta@urdd.org / 01678 541014 am ragor o fanylion.

Pwyllgor Lleol

Os hoffech gyfrannu yn uniongyrchol at drefniant Eisteddfod yr Urdd a chodi arian ac ymwybyddiaeth o’r Eisteddfod yn lleol yna mae pwyllgorau apêl ledled y sir wedi'u ffurfio ac mae croeso arbennig i chi ymuno â nhw. Am restr gyflawn o bwyllgorau sydd wedi'u sefydlu a chysylltiadau, cysylltwch â Ruth Morris ar ruth@urdd.org / 01678 541012.