Mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn cynnal ystod eang o glybiau chwaraeon cymunedol ledled Cymru, yn ogystal â digwyddiadau cenedlaethol i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, dewch draw i’r Ardal Chwaraeon i roi cynnig ar bob math o weithgareddau egnïol a hwylus sydd ar y cyd â phartneriaid cenedlaethol Adran Chwaraeon yr Urdd.

Amserlen i ddod yn fuan