Bydd holl gyffro Eisteddfod T i'w gael trwy'r wythnos ar y brif sgrîn gydag S4C ac ar radio gyda BBC Radio Cymru! Dyma amserlen ddydd Mawrth.

9:00 - 11:00

BBC Radio Cymru

Mwynhewch eitem ddyddiol o Eisteddfod T gydag Aled Hughes.

13:00 - 15:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu.

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

2

13:00

Unawd Bl 4 - 6 Huw Foulkes

18

13:20

Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.6  ac iau
gan gynnwys teuluoedd, rhieni neu gymdogion
Owain Arwel Davies 

48

13:40

Deuawd neu Ensemble o Sioe Gerdd Bl.6 ac iau Steffan Harri

43

13:50

Llefaru Unigol Bl.4-6 (D) Anni Llŷn

49

14:15

Ymgom ysgafn Bl.6 ac iau gan gynnwys teuluoedd, rhieni neu gymdogion Sion Ifan

3

14:40

Deuawd Bl.6 ac iau  Gwawr Edwards

 

14:00 - 17:00

BBC Radio Cymru

Nia Lloyd Jones ac Ifan Jones Evans yn cyflwyno uchafbwyntiau Eisteddfod T.

 

16:00 - 18:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu a phrif seremoni'r dydd

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

42

16:00

Llefaru Unigol Bl 4 - 6 Anni Llŷn

 58

16:20

Seremoni - Dysgwyr 14-25 oed

Nia Parry 

29

16:35

Unawd Cerdd Dant Bl.4 - 6  Steffan Rhys Hughes

 65

16:50

Dynwarediad Carys Eleri

 66

16:55

Sgets Deuluol Lisa Angharad

36

17:05

Dawns Werin Unigol Bl.6 ac iau Bethan Rhiannon

 75

17:20


Trawsnewid Teulu
Connie Orff

18

17:30

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Teulu, unrhyw oedran Trystan Llyr Griffiths

 67

17:45

Mynd am Dro Ameer Davies-Rana

 

20:00 - 21:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio rhaglen nos yr Eisteddfod.

Rhif Cyst Cystadleuaeth Beirniad
7 Côr Bl.6 ac iau (dros 20 o leisiau) Huw Foulkes
 80  Talent  Teulu - Go Bro!  
  Uchafbwyntiau'r Dydd  
  Uchafbwyntiau'r Seremoni  

 

mwy o amserlenni'r wythnos