Mae Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled yn wobr flynyddol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru.

Ydych chi’n 'nabod rhywun sy’n haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith arbennig gyda phobl ifanc?

Ffurflen enwebu

Llenwch y ffurflen isod cyn y dyddiad cau gyda manylion yr unigolyn rydych chi'n eu henwebu, eich rhesymau dros yr enwebiad, a'ch manylion chi. Neu, lawrlwythwch ffurflen enwebu i'w phostio.

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2020

Rheolau Tlws John a Ceridwen Hughes
 
Invalid entry
 

Os ydych chi’n adnabod unigolyn sydd wedi gwneud gwaith heb ei ail gyda phobl ifanc dros y blynyddoedd, anogir chi i’w enwebu.

Gall fod yn ymwneud ag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, cyn belled â’i fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed, yn wirfoddol a thu allan i oriau ysgol.

Rhaid i’r gwaith fod drwy gyfrwng y Gymraeg, neu gydag ieuenctid sy’n dysgu’r iaith. Gall hefyd fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.

Rhoddir Gwobr John a Ceridwen Hughes gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.

Mae modd cael copi o'r rheolau a'r ffurflen gais o'r blwch 'Dogfennau Defnyddiol', neu drwy gysylltu gydag Enfys Davies ar 01239 652 163 neu enfys@urdd.org.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 31 Ionawr 2020.