Ydych chi’n nabod rhywun yn eich ardal chi sy’n haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith arbennig gyda phobl ifanc?

Bydd y broses o enwebu ar gyfer Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled 2019 – tlws a roddir i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru yn agor ym mis Rhagfyr 2018.

Os ydych chi’n adnabod unigolyn sydd wedi gwneud gwaith heb ei ail gyda phobl ifanc dros y blynyddoedd, anogir chi i’w enwebu.

Gall fod yn ymwneud ag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, cyn belled â’i fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed, yn wirfoddol a thu allan i oriau ysgol.

Rhaid i’r gwaith fod drwy gyfrwng y Gymraeg, neu gydag ieuenctid sy’n dysgu’r iaith. Gall hefyd fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.

Rhoddir Gwobr John a Ceridwen Hughes gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.

Mae modd cael copi o'r rheolau a'r ffurflen gais o'r blwch 'Dogfennau Defnyddiol', neu drwy gysylltu gydag Enfys Davies ar 01239 652 163 neu enfys@urdd.org.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 18 Ionawr 2019.