Tocynnau Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2019 yma

 

Cafodd y pump a fydd yn cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel eu cyhoeddi

Cafodd y chwe chystadleuydd mwyaf addawol yn y categori oedran hŷn o dan 25 oed eu dewis ar ôl diwrnod o gystadlu yn y pafiliwn.

Y cystadlaethau sy’n gymwys yw’r Unawd Alaw Werin 19-25 oed, Unawd Cerdd Dant 19-25 oed, Unawd 19-25 oed, Unawd Offerynnol 19-25 oed, Llefaru Unigol 19-25 oed, Cyflwyniad Theatrig 19-25 oed, Unawd Allan o Sioe Gerdd 19-25 oed, Dawns Unigol i Fechgyn 14-25 oed a Dawns Unigol i Ferched 14-25 oed.

Y rhai a ddaeth i’r brig yw

  • Rhydian Jenkins (Aelod Unigol Cylch Ogwr, Morgannwg Ganol),
  • Cai Fôn Davies (Aelod JMJ, Eryri),
  • Steffan Lloyd Owen (Aelod Unigol, Cylch Cefni, Ynys Môn),
  • Daniel Calan Jones (Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd a’r Fro),
  • Thomas Mathias (Aelod Unigol Cylch Aberystwyth, Ceredigion),
  • Morgan Llywelyn Jones (Aelwyd y Gwendraeth, Gorllewin Myrddin).

Cawson nhw eu dewis gan Jeremy Huw Williams, Ffion Dafis, Einir Wyn Jones, Cerian Mai Phillips a Glain Dafydd.

“Mae wedi bod yn brofiad ac yn broses bleserus gwylio’r fath dalent ond roedd y chwe pherfformiwr yma yn serennu a hynny yn y modd roeddent yn cyfathrebu â’u cynulleidfa ac oherwydd i ni gael ein cyffroi,” meddai’r panel.

Yr Ysgoloriaeth

Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei chynnal ar nos Wener, Hydref 11 yn Neuadd Goffa’r Barri.

Eleni, i nodi 20 mlynedd ers sefydlu’r ysgoloriaeth, mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru a chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae’r Urdd yn cyhoeddi elfen ryngwladol newydd.

Ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2020, bydd enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019 yn perfformio yn un o’r dathliadau byd-eang ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2020.