Adran Bro Taf

  • Dyddiad: 26/03/2019
  • Lleoliad: Coleg y Cymoedd, Nantgarw
  • Amser: 18:00 - 21:00

Adran Bro Taf

Adran ac Aelwyd sy'n cwrdd bob wythnos. Ydych chi'n hoffi canu, dawnsio, perfformio? Wel dyma'r adran i ti!

Mae'r adran yn cwrdd bob nos Fawrth yn ystod tymor yr ysgol.

Sesiynnau cynradd ac uwchradd yn cael eu cynnig, gyda rhai aelodau dros 18 oed.

Croeso mawr i aelodau newydd!

http://www.brotaf.com/

« Nol