Adran Porthcawl

  • Dyddiad: 13/07/2019
  • Lleoliad: Neuadd y Tabernacl
  • Amser: 17:00 - 18:00
  • Pris: £2

Adran Porthcawl

Adran traddodiadol sy'n cael ei redeg i blant blynyddoedd 4, 5 a 6 yn enw'r Urdd. Mae croeso hefyd i blant blwyddyn 3 ymuno dan ofal rhiant.

 

Dyma cyfle i blantsy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg cyfarfod i ganu, llefaru a gwneud llawer iawn mwy o bethau. Hwyl a Sbri trwy'r Gymraeg!

Croeso hefyd i oedolion sydd yn dysgu'r iaith os ydynt am ymarfer y Gymraeg.

« Nol