Aml Chwaraeon Amlwch

  • Dyddiad: 12/02/2019
  • Lleoliad: Ysgol Syr Thomas Jones
  • Amser: 16:30 - 17:30
  • Pris: £2 am y sesiwn

Aml Chwaraeon Amlwch

Clwb Aml-chwaraeon Amlwch, bob nos Fawrth yn y gampfa yn ysgol uwchradd Syr Thomas Jones. Croeso i bechgyn a merchaid cynradd blwyddyn 3 i 6 ac yn costio £2 y sesiwn. Dewch i ymuno a'r hwyl i gymeryd rhan mewn gwahanol mathau o chwaraeon!

 

« Nol