Aml Chwaraeon Bodedern

  • Dyddiad: 13/02/2019
  • Lleoliad: Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Amser: 16:30 - 17:30
  • Pris: £3.50 y sesiwn neu £21 am y tymor

Aml Chwaraeon Bodedern

Clwb Aml-chwaraeon Bodedern, bob nos fercher yn y gampfa yn ysgol uwchradd Bodedern. Croeso i bechgyn a merched cynradd blwyddyn 3 i 6 ac yn costio £3.50 y sesiwn a £21 y tymor. Dewch i ymuno a'r hwyl a i gymeryd rhan mewn gwahanol mathau o chwaraeon!

« Nol