Athletau Cylch Penllyn

  • Dyddiad: 17/05/2019
  • Lleoliad: Ysgol y Berwyn
  • Amser: 09:30 - 00:00

Athletau Cylch Penllyn

Cliciwch yma i gael ganlyniadau Athletau Cylch Penllyn

Fe fydd y canlynol yn mynd ymlaen i'r Rhanbarth yn Ysgol Ardudwy, Harlech ar nos Iau, 6 Mehefin gan gychwyn am 5yh

 

Trac - 1af, 2il a 3ydd

Maes - 1af ag 2il

Cyfnewid - Cyntaf yn unig

Pob lwc i bawb

Diolch

« Nol