Athletau Cylch Dysynni

  • Dyddiad: 20/05/2019
  • Lleoliad: Ysgol Uwchradd Tywyn
  • Amser: 16:30 - 18:30

Athletau Cylch Dysynni

 

Cliciwch yma i dderbyn canlyniadau athetlau Cylch Dysynni

Fe fydd y canlynol yn mynd ymlaen i'r Rhanbarth yn Ysgol Ardudwy, Harlech ar nos Iau, 6 Mehefin gan gychwyn am 5yh

 

Trac - 1af, 2il a 3ydd

Maes - 1af ag 2il

Cyfnewid - Cyntaf yn unig

 

Pob lwc i bawb

« Nol