Bwrdd Syr Ifanc

  • Dyddiad: 31/01/2020
  • Lleoliad: Glan Llyn
  • Amser: 01:00 - 01:00

Bwrdd Syr Ifanc

Bwrdd Cenedlaethol i aelodau yr Urdd ydi Bwrdd Syr IfanC. Mae'r bwrdd yn cael ei fwydo gan fforymau rhanbarthol ledled Cymru. Dyma gyfle gwych i drafod materion sy'n poeni pobol ifanc yn eu hardaloedd ac yn genedlaethol, ynghyd a chyfrannu tuag at weledigaeth yr Urdd.

« Nol