Camp Rygbi Haf Nant Conwy

  • Dyddiad: 01/08/2019
  • Lleoliad: Clwb Rygbi Nant Conwy
  • Amser: 09:00 - 15:30
  • Pris: £20 y diwrnod neu £30 am y ddau

Camp Rygbi Haf Nant Conwy

Camp Rygbi ar gyfer plant blynyddoedd 3 i 6.

 

Mae'n rhaid archebu lle i gymryd rhan.

 

I archebu eich lle ac i dalu ar lein, cliciwch yma

« Nol