Clwb Aml Chwaraeon Bach Bangor

  • Dyddiad: 09/11/2019
  • Lleoliad: Safle Normal Bangor
  • Amser: 10:00 - 10:45
  • Pris: £3.50 y sesiwn neu £21 am 7 wythnos

Clwb Aml Chwaraeon Bach Bangor

Cyfle i ddatblygu sgiliau sylfaenol yng Nghlwb Aml Chwaraeon Bangor. Cychwyn ar y 26/10/19 ac yn cael gei gynnal pob bore Sadwrn tan y 14/12/19. Mae'n cael ei gynnal yng Nghanolfan Chwaraeon Safle Normal Bangor,  LL57 2PZ rhwng 10-10:45.

 

I gofrestru ac i dalu ar lein dilynnwch y linc isod:

https://www.urdd4.org/rhieni/gweithgareddauchwaraeon.a5w?id=93beabf6

« Nol