Clwb Aml Chwaraeon Bach Wrecsam

  • Dyddiad: 07/02/2022
  • Lleoliad: Neuadd Chwaraeon Ysgol Morgan Llwyd
  • Amser: 17:00 - 17:45
  • Pris: £15

Clwb Aml Chwaraeon Bach Wrecsam

Ymunwch a ni pob Dydd Llun. Mae'r clwb wedi'i greu ar gyfer datblygu sgiliau llythrennedd corfforol ac i sicrhau bod pawb yn cael llawer o hwyl a gwneud ffrindiau newydd! Bydd y sesiynau yn cynnwys amryw o weithgareddau chwaraeon gwahanol megis sgiliau pel, cydbwyso, gweithio fel tim, athletau a llawer mwy!

Blwyddyn ysgol: Bl.1 i Bl.2

 

Os mae’r clwb yn llawn, plîs cysylltwch gyda arontomos@urdd.org er mwyn cofrestru eich plentyn ar gyfer y rhestr aros.

 

« Nol