Clwb Aml-Chwaraeon Sant Baruc Bl 3/4

  • Dyddiad: 15/01/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gynradd Sant Baruc
  • Amser: 15:30 - 16:30
  • Pris: £12

Clwb Aml-Chwaraeon Sant Baruc Bl 3/4

Mae'r Urdd yn mynd i fod yn cynnal sesiynnau aml-chwaraeon ar gyfer disgyblion Ysgol Gynradd Sant Baruc i flynyddoedd 3 a 4 bob dydd mawrth am 15:30-16:30. Bydd y sesiynnau yma yn dechrau ar y 15/01/19 hyd at y 10/04/19 (bydd dim sesiwn ar y  26/02/19 oherwydd ei fod yn wythnos hanner tymor). Mae pob un o ein sesiynnau yn cael ei redeg gan hyfforddwyr cymwys a profiadol i sicrhau bod y plant sy'n mynychu ein clybiau yn mwynhau. 

Cofrestrwch yma 

« Nol