Clwb Athletau Bach

  • Dyddiad: 04/04/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Gelli Haf
  • Amser: 17:00 - 18:00
  • Pris: £15 am 5 Wythnos / £3 Y Sesiwn

Clwb Athletau Bach

Sesiynau i datblygu sgiliau symud sylfaenol ac athletau!

Oedran: Derbyn i Flwyddyn 2

Amser: 17:00 - 18:00

 

I gofrestru:

http://bit.ly/cofrestrugwent

« Nol