Clwb Badminton

  • Dyddiad: 07/05/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Safle Gwyndy
  • Amser: 17:00 - 18:00
  • Pris: £30 am 10 Wythnos

Clwb Badminton

Dewch i dysgu a datblygu eich sgiliau Badminton! 10 Wythnos o hwyl a sbri!

Oedran: Blwyddyn 3 i Flwlyddyn 6

 

I gofrestru:

http://bit.ly/cofrestrugwent

« Nol