Clwb Gymnasteg

  • Dyddiad: 13/04/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Safle Gwyndy
  • Amser: 09:30 - 11:00
  • Pris: £18 am 6 wythnos / £3 y sesiwn

Clwb Gymnasteg

Dewch i dysgu a datblygu eich sgiliau gymnasteg mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar trwy'r gyfrwng Gymraeg!

 

Sesiwn 1

Oedran: Derbyn a Flwyddyn 1

Amser: 9:30 - 10:15

 

Sesiwn 2

Oedran: Blwyddyn 2 i Flwyddyn 6

Amser: 10:15 - 11:00

 

I gofrestru:

http://bit.ly/cofrestrugwent

« Nol