Clwb Gymnasteg

  • Dyddiad: 13/11/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gymraeg Aberyswyth
  • Amser: 16:30 - 17:30
  • Pris: £30 am 6 wythnos

Clwb Gymnasteg

 

Clwb Gymansteg Iau ar gyfer plant rwng 4 a 6 mlwydd oed i ddysgu sgiliau sylfaenol gymnasteg. Bob nos fercher yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. 

Dilynwch y linc isod er mwyn cofrestru ar lein:

 https://www.urdd4.org/rhieni/gweithgareddauchwaraeon.a5w?id=93beabf6

Gymnastics club for children between 4 and 6 years old every Wednesday from 4:30 to 5:30 at Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

Please follow the link below to register online:

https://www.urdd4.org/parents/sportsactivities.a5w?id=93beabf6

 

« Nol