Clwb Gymnasteg Gellionnen

  • Dyddiad: 21/05/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gellionnen
  • Amser: 17:15 - 18:15
  • Pris: £21 am 6 wythnos

Clwb Gymnasteg Gellionnen

Sesiynau i blant i ddatblygu sgiliau cydbwysedd, symud a chydrefniant o fewn gymnasteg.

 

Cychwyn: 30.04.19

Amser: 17:15  - 18:00

Oedran: 4 - 6

 

£21 am 6 wythnos

 

Cliciwch yma i dalu ar lein

 

« Nol