Clwb Gymnasteg yr urdd

  • Dyddiad: 01/06/2019
  • Lleoliad: Canolfan hamdden David Hughes, Pentraeth Rd, Menai Bridge
  • Amser: 09:00 - 09:45
  • Pris: £40 am 8 gwers

Clwb Gymnasteg yr urdd

Clwb gymnasteg i blant 4-8 oed, dewch i ddysgu sgiliau gymnasteg gan hyfforddwr cymwysedi. 

i gofrestru ar lein heddiw dilynwch y linc -

 https://www.urdd4.org/rhieni/gweithgareddauchwaraeon.a5w?id=93beabf6

 

« Nol