Clwb Hoci

  • Dyddiad: 27/03/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Safle Gwyndy
  • Amser: 17:00 - 18:00
  • Pris: £15 am 5 Wythnos / £3 Y Sesiwn

Clwb Hoci

Dewch i dysgu a datblygu eich sgiliau Hoci! Cyfle i dysgu a datblygu sgiliau pasio, driblo a saethu!

Oedran: Blwyddyn 3 i 6

Amser: 17:00 - 18:00

 

I gofrestru:

http://bit.ly/cofrestrugwent

« Nol